COPD

  • Heeft u last van hoesten, slijm opgeven, of een piepende ademhaling?
  • Bent u kortademig als u zich inspant?
  • Wilt u eraan werken om meer lucht te krijgen?
  • Wilt u graag weer fitter worden onder professionele begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut?

Het programma ‘COPD’ geeft u de mogelijkheid om uw eigen mogelijkheden en grenzen te hervinden.

Wat kan het programma voor u betekenen?
Onder begeleiding van een fysiotherapeut, met de vereiste deskundigheid op het gebied van COPD, werkt u aan de opbouw van uw lichamelijke conditie en het herwinnen van het vertrouwen in uw eigen lichaam.

Bewegen is prettig en gezond
Het programma is niet alleen gericht op het verbeteren van uw fysiek uithoudingsvermogen of het vergroten van uw kracht en mobiliteit, maar ook gericht op u in samenhang met uw omgeving (daarom krijgt u een individueel begeleidingsplan, waarin uw specifieke hulpvraag een centrale plaats inneemt). Het beweegprogramma bestaat uit verantwoorde conditie- en krachttraining, aangevuld met mobiliteitsoefeningen. Ook bestaat er de mogelijkheid voor extra voorlichting of extra begeleiding bij het verminderen van de bewegingsangst.

De doelen zijn:

  • Zorgen voor een betere zelfredzaamheid in het dagelijks leven en werksituatie.
  • Meer ziekte-inzicht en zelfvertrouwen creëren.
  • Het verkennen van mogelijkheden en grenzen en plezier in bewegen verkrijgen.
  • Vergroten van het lokale en algehele uithoudingsvermogen, met name gericht op het herstel van dagelijkse activiteiten.
  • Verlagen van de gezondheidsrisicofactoren.
  • Het vinden van passende fysieke activiteiten waarmee u, ook na afloop van het programma, aan uw conditie kunt blijven werken.

Interesse?
Neem dan contact op met één van onze fysiotherapeuten.